Povinné zmluvné poistenie

Krok 1 / 6 - Údaje o vozidle
Všetky údaje sú povinné
Krok 1 / 6
Vyberte kategóriu vozidla. V technickom preukaze, bod 1. Viac
V technickom preukaze, bod 1. Viac
Vyberte továrenskú značku vozidla. V technickom preukaze, bod „D.1“. Viac
Vyberte model vozidla. V technickom preukaze, bod „D.3“. Viac
Vyberte druh paliva, ktoré vozidlo používa. V technickom preukaze, bod 18. Viac
Vyberte rok výroby vozidla. V technickom preukaze, bod „B“. Viac
Zadajte objem motora v cm3, alebo zadajte správnu hodnotu v cm3.
Objem motora je vyšší ako dovoľuje vami vybratá kategória vozidla.
V technickom preukaze, bod 14. Viac
Zadajte výkon vozidla v kW. V technickom preukaze, bod 16. Viac
Zadajte maximálnu prípustnú hmotnosť vozidla v kg.
Maximálna prípustná hmotnosť je vyššia ako dovoľuje vami vybratá kategória vozidla.
Minimálna prípustná hmotnosť je nižšia ako dovoľuje vami vybratá kategória vozidla.
V technickom preukaze, bod 32. Viac
Vyberte účel využitia vozidla.
Vyberte okres evidencie vozidla. Vyberte okres, v ktorom bude vozidlo evidované.
Vymazať údaje