Povinné zmluvné poistenie

Krok 1 / 6 - Údaje o vozidle
Všetky údaje sú povinné
Krok 1 / 6
Vyberte kategóriu vozidla. V technickom preukaze, bod 1. Viac
V technickom preukaze, bod 1. Viac
EČV sa musí skladať zo 7 znakov.. V technickom preukaze, bod "A". Ak idete na prepis alebo ho ešte nemáte pridelené, nechajte toto pole prázdne. Viac
VIN číslo sa musí skladať zo 17 znakov.
VIN číslo nie je v povolenom formáte. Skontrolujte ho a zadajte znova.
VIN číslo musí mať minimálne 3 a maximálne 17 znakov. Skontrolujte ho a zadajte znova.
V technickom preukaze, bod „E“. Viac
Vyberte továrenskú značku vozidla. V technickom preukaze, bod „D.1“. Viac
Vyberte model vozidla. V technickom preukaze, bod „D.3“. Viac
Za nové vozidlo sa považuje vozidlo, ktoré pri uzavretí poistnej zmluvy spĺňa súčasne všetky nasledujúce podmienky Viac
Podmienky:
- má byť alebo bolo kúpené ako nové u autorizovaného predajcu v Slovenskej republike,
- nachádza sa v areáli predajne predajcu, ak už bolo kúpené, ešte s ním nebol opustený areál predajcu držiteľom,
- nebolo doposiaľ registrované v Slovenskej republike alebo zahraničí,
- je nepoškodené (sprostredkovateľ poistenia preverí túto skutočnosť vizuálnou obhliadkou, fotodokumentáciu nie je potrebé vykonať),
- má najazdených maximálne 50 kilometrov
Zadajte dátum prvej registrácie vozidla.
Vozidlo musí byť zaregistrované pred vytvorením zmluvy.
V technickom preukaze, bod „B“. Viac
Vyberte rok výroby vozidla. V technickom preukaze, bod „B“. Viac
Vyberte druh paliva, ktoré vozidlo používa. V technickom preukaze, bod 18. Viac
Rozdiel medzi ostatnými hybridmi a Plug in Hybridmi:
HEV - označenie hybridného elektrického vozidla, ktoré nie je plug-in (Hybrid Electric Vehicle).
PHEV - označenie plug-in hybridného elektrického vozidla (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) – batéria tohto vozidla môže byť nabíjaná pripojením na externý zdroj elektrickej energie.
Zadajte objem motora v cm3, alebo zadajte správnu hodnotu v cm3.
Objem motora je vyšší ako dovoľuje vami vybratá kategória vozidla.
V technickom preukaze, bod 14. Viac
Zadajte výkon vozidla v kW. V technickom preukaze, bod 16. Viac
Zadajte maximálnu prípustnú hmotnosť vozidla v kg.
Maximálna prípustná hmotnosť je vyššia ako dovoľuje vami vybratá kategória vozidla.
Minimálna prípustná hmotnosť je nižšia ako dovoľuje vami vybratá kategória vozidla.
V technickom preukaze, bod 32. Viac
Zadajte počet miest na sedenie vo vozidle. V technickom preukaze, bod 25.1. Viac
Vyberte účel využitia vozidla.
Vymazať údaje