Poistenie porúch vozidiel

Krok 1 / 5 - Údaje o vozidle
Všetky údaje sú povinné
Krok 1 / 5
Vyberte továrenskú značku vozidla. V technickom preukaze, bod „D.1“. Viac
Vyberte model vozidla. V technickom preukaze, bod „D.3“. Viac
Zadajte objem motora v cm3, alebo zadajte správnu hodnotu v cm3. V technickom preukaze, bod 14. Viac
Zadajte dátum prvej registrácie vozidla.
Vozidlo musí byť zaregistrované max. 14 dni pred vytvorením zmluvy.
Dátum prvej registrácie vozidla je starší ako maximálne prípustný vek poisťovaného vozidla ("15 rokov").
V technickom preukaze, bod „B“. Viac
Zadajte aktuálny počet najazdených kilomerov vozidla. Zadajte aktuálny počet najazdených kilometrov poisťovaného vozdila.
Zadajte dátum obstarania vozidla.
Dátum obstarania vozidla múže byť max. 14 dní pred vytvorením zmluvy.
Na vygenerovanie návrhu pre vozidlo staršie ako 5 rokov (mimo fabrickej záruky) nesmie byť dátum obstarania vozidla starší ako 14 dní.
Zadajte dátum, kedy ste vozidlo nadobudli, resp. prevzali (v prípade leasingovej zmluvy).
Na vygenerovanie návrhu pre vozidlo staršie ako 5 rokov (mimo fabrickej záruky) nesmie byť dátum obstarania vozidla starší ako 14 dní.
Zadajte cenu vozidla z faktúry predajcu. Cena vozidla z faktúry po odrátaní... Viac
Cena vozidla z faktúry po odrátaní
- zliav a finančných benefitov (tankovacia karta)
- ceny za predĺženú záruku (akékoľvek služby sa nepoisťujú)
- ceny za druhú sadu pneumatík a kolies
- ceny za žiadnu ľahko oddeliteľnú výbavu, poprípade dodatočnú výbavu, ktorú neobsahuje oficiálny cenník predajcu vozidiel
Vyberte účel využitia vozidla.
Údaje o záruke
Zadajte začiatok záruky od výrobcu.
Dátum začiatku záruky od výrobcu musí byť max. 14 dni pred vytvorením zmluvy.
Dátum začiatku záruky od výrobcu je starší ako maximálne prípustný vek poisťovaného vozidla ("15 rokov").
Informáciu nájdete v záručnej knižke k vozidlu alebo v preberacom protokole.
Vyberte počet mesiacov záruky od výrobcu. Informáciu nájdete v záručnej knižke k vozidlu alebo v preberacom protokole.
Vyberte počet najazdených kilometrov záruky od výrobcu. Informáciu nájdete v záručnej knižke k vozidlu alebo v preberacom protokole.
Pre pokračovaníe na porovnanie cien musíte súhlasiť.
Vymazať údaje